Elk project vangt aan met een stuk engineering in de vorm van bijvoorbeeld het opstellen van een programma van eisen en de functionele specificaties van de programmatuur. Samen met de klant worden de juiste keuzes gemaakt. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

• De klant: wat zijn de wensen van de klant.
• De besturing: welk merk PLC wordt er gevraagd of voorgeschreven.
• De hardware: welke componenten worden er bij voorkeur gebruikt.
• De veiligheid: wordt er gebruik gemaakt van een veiligheid PLC of een veiligheid relais.
• De normering: waar moet op gelet worden i.v.m. machineveiligheid en EMC normeringen.
• De bediening: Wat voor soort bediening is gewenst, drukknoppen, HMI, of PC.
• De data: Welke gegevens wil men gebruiken voor dataverwerking.

Deze vragen worden tijdens het voortraject samen met de klant beantwoord. De engineering is meer dan het tekenen van een paneel. Als de engineering goed en compleet is uitgevoerd, zal het verdere projectverloop op de juiste wijze efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Wij hechten daarom veel waarde aan dit traject in het belang van onze klanten.